Onas (3)

Obróbka metali

Obróbka metali to szereg procesów, które umożliwiają zmianę parametrów metali. Dotyczy to równie ich właściwości fizycznych, chemicznych, lecz także kształtu oraz wymiarów danych elementów. Do podstawowych rodzajów obróbki metali zalicza się obróbkę plastyczną, chemiczną, mechaniczną – skrawaniem, cieplno-chemiczną. Najbardziej popularne okazuje się skrawanie, podczas którego wykorzystuje się maszyny umożliwiające nadawanie metalom oczekiwane kształt, jakość, a także wymiar. W czasie tej obróbki usuwa się zewnętrzną część materiału, aby sukcesywnie zmieniać kształt metalu.

Wśród obróbki skrawaniem wyróżniamy:


  • toczenie
  • frezowanie
  • szlifowanie.

Równie popularną jest obróbka plastyczna, która pozwoli ukształtować dowolny rozmiar metalu. Wykorzystuje ona zmianę właściwości fizykochemicznych, co umożliwia zmianę struktury, lecz również gładkość powierzchni. Jest to możliwe dzięki odkształceniom plastycznym. Obróbka plastyczna jest realizowana zarówno na zimno jak i na gorąco. Polega ona między innymi na walcowaniu, kłócił, tłuczeniu, a także ciągnieniu poszczególnych elementów metalowych. Często wykorzystywanym sposobem na obróbkę metalu jest także walcowanie. Zaliczane jest ono jednak do obróbki plastycznej.
Spawanie

Aby uzyskać najlepsze efekty podczas walcowania materiału, należy zwrócić uwagę na dopasowanie parametrów urządzenia do rodzaju materiału, a także działa w celu, w który ma zostać osiągnięty. W przypadku walcowania nie wpływa się na zmianę właściwości danego elementu. Dodatkowo cechy oraz parametry techniczne również pozostają bez zmian. Tym samym walcowanie zmienia jedynie kształt materiału. W przypadku zdjęcia możliwe jest stworzenie krzywizny metalu, bez zmiany jego wymiarów poprzecznych. Realizuje się to zarówno na zimno jak i na ciepło.

Profesjonalna produkcja małoseryjna

Realizowana produkcja małoseryjna umożliwia bardzo precyzyjne obrabianie metali. Wszystkie parametry ustawione są do konkretnego elementu metalowego, co pozwala na uzyskanie najlepszego efektu końcowego. Wykorzystując obróbkę chemiczną metali, można dodatkowo zmienić nie tylko fizyczne właściwości materiału, lecz również właściwości chemiczne. Co więcej, tworzona jest specjalna powłoka ochronna, która ma na celu zabezpieczać metal przed korozją, a także zwiększyć jego wytrzymałość na czynniki zewnętrzne. Istnieje także rodzaj obróbki cieplno-chemicznej, podczas której oddziałuje się na element w sposób termiczny jak i chemiczny dla uzyskania najlepszych efektów.
Spawanie2

Usługi na indywidualne zamówienie

Zakład Produkcyjno-Szkoleniowy nie jest typową fabryką, która robi produkty na masową skalę. Prowadzimy produkcję małoseryjną, co oznacza, że wytwarzamy elementy w niewielkiej ilości na indywidualne zamówienie. Pozwala to na uzyskanie efektu, który ściśle odpowiada potrzebom Klienta. Jeśli potrzebujesz nietypowego elementu lub części zamiennej, która nie jest ogólnodostępna, skontaktuj się z Zakładem Produkcyjno-Szkoleniowym. Podejmujemy współpracę zarówno z przedsiębiorstwami, jak i osobami prywatnymi.
Mask Group