Zakład Produkcyjno –Szkoleniowy prowadzi SZKOLENIA OBSŁUGI TOKAREK I FREZAREK UNIWERSALNYCH.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na pracowników z umiejętnościami obsługi urządzeń obróbki skrawania – Zakład Produkcyjno – Szkoleniowy Janusz Gumularz oferuje podstawowe szkolenie niezbędne do nabycia praktycznej umiejętności obsługi i użytkowania tokarek i frezarek uniwersalnych. Nasze szkolenie daje także podstawową podbudowę teoretyczną w zakresie właściwości metali i ich obróbki, a także jest podstawą do dalszego szkolenia w zakresie obróbki metali na urządzenia numerycznych (CNN - Computerized Numerical Control). Dzięki naszemu szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętność pozwalającą na wykonanie takich wyrobów jak – rowki, stożki, gwinty, cylindry oraz inne kształty.

Na zakończenie szkolenia uczestnik dostaje zadanie praktyczne do wykonania i po jego zaliczeniu wydajemy zaświadczenie o uczestnictwie i zaliczeniu szkolenia Użytkowania  Obrabiarek Skrawających.

Warunki przyjęcia
• ukończona minimum szkoła podstawowa,
• ukończone 18 lat,

W cenie kursu zapewniamy:
• szkolenie
• materiały dydaktyczne
• koszty dokumentów

Rozpoczęcie szkolenia następuje po zebraniu min 3-ch uczestników, grupa max może być 6-cio osobowa.

Koszt szkolenia jest uzależniony od liczności grupy i tak:

- przy 3 lub 4 uczestnikach                          950 zł brutto,

- przy 5 lub 6 uczestnikach                          850 zł brutto.