KURSY OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Kurs operatora wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym z wymianą butli gazowejZakład Produkcyjno – Szkoleniowy organizuje szkolenia na uprawnienia do prowadzenia wózka jezdniowego widłowego ,wraz z uprawnieniem do bezpiecznej wymiany butli gazowej 


Warunki przyjęcia
• ukończona minimum szkoła podstawowa,
• ukończone 18 lat,
• zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do kursu kierowcy wózków (ośrodek współpracuje z lekarzem profilaktykiem)W cenie kursu zapewniamy:
• szkolenie
• materiały dydaktyczne
• egzaminy
• koszty dokumentów


Nasza oferta skierowana jest do
• Uczniów – dzięki ciągłemu doskonaleniu zawodowemu i zdobywaniu nowych umiejętności mają szansę po ukończeniu szkoły poszerzyć grono pracowników.
• Osób indywidualnych – które, dzięki poszerzaniu swoich kwalifikacji stają się poszukiwanymi pracownikami na zmieniającym się rynku pracy.
• Firm – dla których rozwój swojej działalności a co za tym idzie rozwój pracowników jest ważny,

Masz pytanie? Zadzwoń! nr tel 18 443 46 06 lub 604 948 977 lub 608 449 605 

Organizacja kursu:
• zajęcia teoretyczne,
• praktyczną naukę jazdy na wózkach, 
• przekazanie materiałów szkoleniowych,
• przeprowadzenie egzaminu,
• wydanie uprawnień,
• w przypadku konieczności powtórzenia egzaminu nie pobieramy dodatkowych opłat.

Zakres szkolenia:
• Typy stosowanych wózków;
• Budowa wózka;
• Czynności operatora przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami;
• Czynności operatora w czasie pracy wózkami;
• Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;
• Wiadomości z zakresu bhp;
• Praktyczna nauka jazdy;
• Wiadomości o dozorze technicznym;
• Wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Informację organizacyjne:

Sposób organizacji: Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywające się w trybie dziennym lub wieczorowym.

Miejsce realizacji kursu i egzaminu: Ośrodek Szkoleniowy Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 28


Zgłoszenia przyjmujemy: 
- elektronicznie, faksem lub pocztą,
- osobiście na adres: Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 28

Termin rozpoczęcia ustalamy dla grupy indywidualnie - warunkiem rozpoczęcia kursu jest potwierdzenie zebrania grupy minimum 3 osób. Jest możliwość realizacji kursu dla jednej osoby -po wcześniejszym ustaleniu warunków z Ośrodkiem Szkoleniowym.


Tel 18 443 46 06 lub 604 948 977